លោក ត្រាំ លុបចោល​កម្មវិធី​ចូលរួម​សន្និសីទ​កំពូល​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​នៅ​នាទីចុងក្រោយ​ – CEN