គ្រាន់តែ​រឿង​មួយ​នេះ​សោះ គ្រូ​ចិត្តកំណាច​ទះកំភ្លៀង​កូនសិស្ស​ប្រុស​ម្នាក់​ឲ្យ​រងរបួស​យ៉ាង​សាហាវ លទ្ធផល​…. (​វីដេអូ​) – CEN