​តុក្កតា​សិច​ស្រស់​ដូច​ទេព​អប្សរ ត្រៀម​អង្រួន​ទ្វីបអឺរ៉ុប – CEN