មេដឹកនាំ​កំពូល​របស់​កម្ពុជា តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ៖ ឯកឧត្តម ប្រធានាធិបតី ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ឯកឧត្តម គឺជា​មនុស្ស​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ សម្រាប់​ខ្ញុំ​ – CEN