បេសកកម្ម​នាំយក​អ្នក​ទាំង​១៣​ចាប់ផ្តើម​ហើយ និង​រំពឹងថា​នៅ​ម៉ោង​៩​យប់​នេះ ក្មេងប្រុស​រងគ្រោះ​៤​នាក់​ដំបូង​នឹងមាន​វត្ត​មាននៅ​លើគោក​ – CEN