យន្ដហោះ​ដឹក​អ្នកដំណើរ​របស់​ចិន​ចុះចត​បន្ទាន់​នៅ​ជប៉ុន​ – CEN