ប្រមុខ​ការទូត​អាមេរិក Pompeo ជួប​ជាមួយ​អគ្គលេខាបក្ស​វៀតណាម Nguyễn Phú Trọng – CEN