ភរិយា​របស់​ពួក​យុទ្ធជន​ភេរវកម្ម IS កំពុង​នាំគ្នា​លែងលះ​ប្ដី​ចោល ដើម្បី​គេចចេញ​ពី​ភាពអាម៉ាស់​ – CEN