ភរិយា​ស្លាប់ចោល កូនចៅ​លែងរ​វីរ​វល់ លោកតា​ចំណាស់ ៨៩​ឆ្នាំ សុខចិត្ត​ធ្វើ​អ្នក​អាក្រាត​សម្រាប់​គេ​គូរ​រូប​ – CEN