ស្ដ្រី​ជនជាតិ​អង់គ្លេស​បាត់បង់​ជីវិត​ក្រោយពេល​រង​សារធាតុពុល​ដូច​ក្នុងករណី​ចារបុរស​រុស្ស៊ី​ – CEN