រថយន្ត Highlander បំពាក់​ហ្គាស់ បាន​ផ្ទុះ​ឆេះ ខ្ទេច បណ្តាលឲ្យ​របួស​ម្នាក់​ – CEN