ព្រះមហាក្សត្រ ស្តេច​យាង​ជា​ព្រះរាជាធិបតីភាព ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​បំផុត ក្នុង​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ រុក្ខ​ទិវា នៅ​ខេត្ត​កំពត​ – CEN