ជម្លោះ​ហែកហួរ​គ្នា​រវាង​សិល្បៈការិនី​ខ្មែរ​២​រូប កំពុង​ជះឥទ្ធិពល​មិនល្អ​ដល់​សង្គម​សិល្បៈ មហាជន​ស្នើរ​សុំ​ឱ្យមាន​ចំណាត់ការ​ពី​ក្រសួង – CEN