អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ និង​បំផ្លិចបំផ្លាញ ដុត​ផ្ទះ​ឪពុកម្តាយ ឆេះ​អស់​, ឃាត់ខ្លួន​កូន​តិរច្ឆាន​ – CEN