​លោក Prayut៖ «​កុំ​សួរ​រឿង​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ ឬ​ខែ ដែល​នឹងត្រូវ​ជម្លៀស​ក្មេង​ទាំង​៩​នាក់​បន្ត សំខាន់​គឺធ្វើឡើង​ឆាប់​បំផុត​តាម​ដែល​អាចធ្វើ​ទៅបាន​» – CEN