កម្មករ​សន្លប់​ប្រមាណ ៥០​នាក់ នៅ​រោងចក្រ​ប៉ុសតឹស​ហ្វូត​វែ ខេត្តតាកែវ​ – CEN