លោក​ម៉ែន វិបុល សំណូមពរ​ដល់​អនុសា​ខា​កាកបាត​ក្រហម​ទាំង ៨ ក្រុង ស្រុក ត្រូវ​ចុះ​ពិនិត្យ​ជាក់ស្តែង​ពី​ស្ថានភាព របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ងាយ​រងគ្រោះ​បំផុត​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​ឲ្យបាន​ទាន់​ពេលវេលា​ – CEN