បើក​ម៉ូតូ​លឿន​ដូច​ហោះ មិន​ប្រយ័ត្ន ស្លន់​ចាប់​ហ្វ្រាំង​ពុំទាន់​ជ្រុល​ទៅបុក​ឡាន​គេ​កំពុង​ឆ្លង​ផ្លូវ​យ៉ាង​សាហាវ សង្ស័យ​ពុំ​រស់ (​វីដេអូ​) – CEN