អគ្គិភ័យ​ធំ​មួយ​លើ​កំពង់ផែ​នា​កោះ Bali បណ្ដាលឱ្យ​កប៉ាល់ ទូក​ជាច្រើន​ត្រូវ​ឆេះ​ខ្ទេច​ – CEN