លោកស្រី ដាំ ដា​រី​នី ៖ ការលុបបំបាត់​រាល់​ទម្រង់ នៃ​ការរើសអើង​ប្រឆាំងនឹងនារី​ភេទ និង​បន្ត​ជំរុញ​ការអនុវត្ត​ផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ​បញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ របស់​ខ្លួន​ឱ្យ​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN