​ជំរុញ​ឱ្យ​គ្រូឱសថបុរាណ​ខ្មែរ លើកស្ទួយ​គុណភាព​ឱសថ កុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្ដេសផ្ដាស ភូតកុហក នាំ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​អស់ជំនឿ​ – CEN