ការឃោសនា​របស់​គណ​បក្សនយោបាយ ថ្ងៃទី​៣ នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត , គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា នៅតែ​មាន​សកម្មភាព​ច្រើនជាងគេ​ – CEN