អគ្គីភ័យ​លេប​ត្របាក់​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​៦៤​ខ្នង​នៅ​ភូមិ​មិត្តភាព​ – CEN