ក្រុម​ឧកញ៉ា និង​ឈ្មួញ​ដី​មានទ្រព្យ​មួយក្រុម​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ នៅតែ​អាច​បន្ត​សកម្មភាព​ដឹក​ដី​ចាក់​លុប​ព្រែក​ធម្មជាតិ​ធ្វើ​កម្មសិទ្ធិ​អនាធិបតេយ្យ​ – CEN