​ក្មេង ២​នាក់​នេះ ជួយ​ឪពុក​ម្តាយ​ពួកគេ លួច​កុំព្យូទ័រ​ពី​ហាង​ (មានវីដេអូ) – CEN