នៅ​សង្កាត់​កា​កាប​ទី​១ និង​កា​កាប​ទី​២ ត្រូវ​ផ្តាច់​ទឹក​ចាប់ពី​ម៉ោង​៨​យប់ ដល់​ម៉ោង​៤​ទៀប​ភ្លឺ ថ្ងៃទី​១១​កក្កដា​ – CEN