ទំយើ​! ចៅ​ជ្រុល​ពេក ចុង​ក្រោយ​ត្រូវ​វា​ចាប់​បោចសក់​កណ្តាល​ហាង ទាល់តែ​ហៅ​ប៉ូលិស​ជួយ​ (មានវីដេអូ) – CEN