ដឹង​ទេ​ថា ៖ យក iphone X និង Galaxy S9 plus ត្រាំ​កូកាកូឡា រួច​យក​ទៅ​ក្លាស្សេ ២៤​ម៉ោង រឿង​អ្វី​នឹង​កើតឡើង ? – CEN