ចេញ​បាន​ទី​៩​និង​ទី​១០​ទៀតហើយ​! និងនៅសល់​២​នាក់ទៀត រួមទាំង​គ្រូ នៅតែ​កំពុង​ស្ថិតក្នុង​រូងភ្នំ​ – CEN