មនុស្ស​ច្រើន​នាក់​រងរបួស​ក្នុង​ឧបទ្ទវហេតុ​ធ្លាក់​យន្ដហោះ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាងត្បូង​ – CEN