អាមេរិក​ប្រកាស​បញ្ជី​ទំនិញ​ចិន​មាន​តម្លៃ​២០០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​នឹងត្រូវ​យកពន្ធ​យ៉ាង​«​ប្រថុចញ៉ុច​» – CEN