គ្រូបង្រៀន​ម្នាក់ និង​ជា​អតីត​ជំទប់​ទី​២​ឃុំ​ឆ្នុកទ្រូ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន ដែល​ញុះញង់​មិន​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត ព្រោះ​ទឹក​ថ្នាំ​ជ្រលក់​ដៃ មាន​ជាតិគីមី​ – CEN