ចាប់​ជន​បរទេស​១៧​នាក់ រស់នៅ និង​ធ្វើ​ការខុសច្បាប់ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN