នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១​កក្ដ​ដា​នេះ​ ផ្ដាច់​ទឹកស្អាត​នៅ​សង្កាត់​កា​កាប​ទី​១និង​ទី​២ រយៈពេល​៨​ម៉ោង​សូម​បងប្អូន ត្រៀម​ទឹក​ទុក​ប្រើប្រាស់​ – CEN