កម្លាំង​នគរបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ត្រៀម​ទទួល​បទបញ្ជា​ការពារ​សន្តិសុខ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN