ក្រសួង​ទេសចរណ៍ ប្រគល់​វិញ្ញាបនបត្រ​បំប៉ន​សមត្ថភាព​ដល់​អ្នក​កំពុង​បម្រើ​ការងា​រសេ​វា​កម្ម​តុ​កា អាហា​រដ្ឋា​ន និង​ភោជនីយដ្ឋាន​ទេសចរណ៍ ចំនួន ១៣០០​នាក់​ – CEN