អាហារ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​បាន​ក្លាយ​ជា​ឃាតករ​សម្លាប់​ក្មេងស្រី​១១​ឆ្នាំ​ម្នាក់​នៅ​ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​ – CEN