ពស់​បន្ត​ពូជ​សោះ ធ្វើឲ្យ​ស្ទះចរាចរ ១​កំណាត់​ផ្លូវ​ (មានវីដេអូ) – CEN