​លេងសើច​នឹង​សត្វ ធ្វើឲ្យ​វា​ខឹង​ដាល់​១​ដៃ …​ផូង​ឡើង​ផ្ងារ​ក្រោយ​ (មានវីដេអូ) – CEN