​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ចូលរួម​រំលែក​ទុក្ខ​ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន ចំពោះ​គ្រោះទឹកជំនន់​ – CEN