​លោកតា​ចំណាស់​ម្នាក់ បាត់​ចិញ្ចៀន​មានតម្លៃ អស់ ៣​ឆ្នាំ​មកហើយ ថ្ងៃមួយ ពេល​គាត់​កំពុង​ដក​ការ៉ុត ក្នុង​សួន​ស្រាប់តែ​… រឿង​នឹកស្មាន​មិន​ដល់​កើតឡើង​ចំពោះ​គាត់​ – CEN