កសិករ​វ័យ​ចំណាស់​ក្លាយជា​អ្នកមាន ដោយ​គ្រាន់តែ​លក់​ពូជ​ខ្នុរ ដែល​គ្មាន​គ្រាប់ និង​គ្មាន​ជ័រ​ – CEN