ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​ទៅ​សិង្ហ​បុរី​ជា​លើកដំបូង​របស់​ប្រធានាធិបតី​កូរ៉េខាងត្បូង បន្ទាប់ពី​អាក់ខាន​រយៈពេល​១៥​ឆ្នាំ​ – CEN