ចាប់ខ្លួន​អតីត​សកម្មជន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ម្នាក់ កាប់​ស្លាក គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN