​ករណី​យក​រថយន្ត​រដ្ឋ ទៅ​ឃោសនា​ឱ្យ​គណបក្ស​នយោបាយ មិនទាន់មាន​ពាក្យ​ប្តឹង​ចូល​គ​.​ជ​.​ប​ – CEN