សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួជនសង្ស័យ២នាក់ជាមួយថ្នាំញៀន១៣កញ្ចប់​ នៅក្រុងព្រះសីហនុ – CEN