កម្លាំង​នគរបាល ចុះ​ដក​និង​ដុត​បំផ្លាញ​ដំណាំ​កញ្ឆា​ចំនួន​១៧៥​ដើម នៅ​ស្រុក​មោងឫស្សី​, ម្ចាស់​ថា ដាំ​សម្រាប់​ទុក​ធ្វើ​ឱសថ​បុរណ​ – CEN