​ថ្ងៃទី​៥ ការឃោសនា​របស់ គណបក្សនយោបាយ គ​.​ជ​.​ប ទទួលបាន​បណ្តឹង​ចំនួន​៣ – CEN