គ្រូពេទ្យ​បញ្ចេញ​រូបភាព​ដំបូង ពី​ក្មេងប្រុស​ទាំង​១២​នាក់ និង​គ្រូបង្វឹក នៅក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​ស្ថានភាព​… (​វីដេអូ​) – CEN