អ្នក​បើ​កបរ​ម៉ូតូ​មិន​ពាក់មួ​ក​សុវត្ថិភាព ​វ៉ា​ជែង​គោយន្ត​កែ​ច្នៃ​ក្នុង​ស្ថានភាព​គ្រោះថ្នាក់ បង្កឲ្យមាន​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​អាយុជីវិត​ – CEN